kontakt detoks poznań 24h

Zespół

mgr Bartosz Bąk

Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji – Certyfikat nr 3231/2013.

Magister Pedagogiki o specjalności pracy socjalnej i resocjalizacji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Znajomość specyfiki uzależnień zdobywałem w Irlandii (Dublin), gdzie przez rok czasu byłem wolontariuszem na oddziale odwykowym w organizacji Dublin Simon Community. Następnie rozpocząłem współprace z Centrum Konsultacyjno-Terapeutycznym (CKU), które ukierunkowane było na pracę z polonią irlandzką. Przez blisko 4 lata, które spędziłem w CKU prowadziłem grupę terapeutyczną oraz sesje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu.

W sierpniu 2011 odbyłem 2-tygodniowy staż szkoleniowy w Ośrodku Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierownictwem dr Bohdana Woronowicza. Od tego momentu uczestniczyłem w wielu warsztatach i szkoleniach mających na celu podnoszenie moich kwalifikacji.

Bartosz Bąk - Specjalista Terapii Uzależnień
Psychoterapia Poznań

dr n. med. Stanisław Rzymski

Specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii.
Koordynator zespołu lekarzy ambulatorium.

Ordynator jednego z największych oddziałów intensywnej terapii w Wielkopolsce gdzie kieruje zespołem ponad 30 lekarzy oraz prowadzi szkolenia młodych anestezjologów w ramach akredytacji przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
wiceprezes Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii oraz członek ESICM – Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii.

Natalia Walczuk

Psychoterapeuta integratywny, psycholog

Jestem psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi. Ukończyłam Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz liczne dodatkowe szkolenia. Aktualnie doskonale swoje kompetencje na poziomie zaawansowanym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie prowadzonym przez Marię Milenę Karlińską-Nehrebecką.

Moje doświadczenie zawodowe zorientowane jest wokół pomocy osobom dorosłym, parom, rodzicom, a także ich dzieciom i nastolatkom.

Od 10 lat rozwijam swoje zainteresowania z dziedziny psychologii koncentrując się na zaburzeniach odżywiania, szczególnie anoreksji i bulimii. Dzięki różnorodnej praktyce psychoterapeutycznej, mogę pomagać osobom, które doświadczają przewlekłych stanów emocjonalnych (np. smutek, przygnębienie, poczucie osamotnienia, niepokój, lęk, złość, poczucie winy), poszukają swojego miejsca w życiu, czują się niespełnione, mają trudności w relacjach z ludźmi i z rodziną.

W swojej pracy kieruję się życzliwością do drugiego człowieka. Głęboko wierzę, że każde, nawet trudne doświadczenie w życiu jest ważne i uczące.

Pracuję zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Kodeksie Etycznym European Association for Psychotherapy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Natalia Walczuk - psychoterapeuta integratywny, psycholog
terapeuta uzależnień - Katarzyna Kulas

Katarzyna Kulas – terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą osób uzależnionych, w trakcie procesu certyfikacji w fundacji „Vis Salutis” w Łodzi akredytowanej przez PARPA.

Moje doświadczenie wynika z pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
ze szkoleń w tej dziedzinie, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, ponieważ sama jestem osobą współuzależnioną. Podobnie jak moi pacjenci przeszłam wiele lat temu terapię. Od tamtego czasu moje życie nabrało sensu i z każdym dniem uświadamiam sobie, że świat może być piękny, a ja mogę czuć się wolna i szczęśliwa z moimi bliskimi.

Od 1995r udzielam sie w grupach wsparcie dla rodzin i dzieci .Pracuje w terapii indywidualnej oraz grupowej.

mgr Emilia Bednarek

Terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji akredytowanej przez PARPA.

Ukończyłam studia humanistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Ciągle zdobywam wiedzę i podnoszę kwalifikację, aby usprawnić swój warsztat pracy oraz wzbogacić wiedzę.

Doświadczenie zawodowe zdobywam poprzez współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień – Fundacją „Uwolnienie” w Łodzi. Udzielam wsparcia zarówno Osobom Uzależnionym jak i Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Prowadzę pacjentów zarówno indywidualnie jak i w grupie.

Emilia Bednarek - Terapeuta uzależnień
Żaneta Krawczyk - terapeutka uzależnień

Żaneta Krawczyk

Terapeutka uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Od maja 2016 współpracuje w Fundacją Uwolnienie -Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywam w trakcie pracy indywidualnej z pacjentami uzależnionymi oraz poprzez prowadzenie grupy motywacyjno-edukacyjnej.

Uczestniczyłam w kilku szkoleniach psychologicznych z zakresu komunikacji, aktywnego słuchania.

Studiowałam w Instytucie Kultury Religijnej w Krakowie.