Terapia współuzależnienia

Współuzależnienie jest sposobem przystosowania się danej osoby do destrukcyjnej, zaburzonej relacji z drugim człowiekiem. Współuzależnieni są zazwyczaj członkowie rodzin, w których ktoś choruje na uzależnienie – od alkoholu, narkotyków, pracy lub jest zaburzony w inny sposób – ma problem z agresją, trudności z bliskością czy stabilnym nastrojem.
Współuzależnienie, w odczuciu rodziny, jest sposobem na „poradzenie” sobie z trudnościami, utrzymanie relacji, zachowanie status quo. Dramat polega jednak na tym, że taki rodzaj przystosowania podsyca jedynie destrukcyjny układ, umożliwia jego trwanie, blokuje zmiany.
Proponujemy pomoc partnerom osób uzależnionych. Terapia uzależnienia to spotykania na sesjach indywidualnych oraz w sesjach grupowych.