Odwyk alkoholowy

alkoholizm

Leczenie alkoholizmu wymaga zaangażowania ze strony pacjenta, jego rodziny oraz otoczenia.

Alkoholizm to chroniczna, postępująca choroba, która zagraża życiu i zdrowiu osoby nią dotkniętej i tak jak inne choroby ma swoją definicję, numer statystyczny i objawy. Nieleczona staje się przyczyną innych chorób, zaburzeń, a także problemów natury emocjonalnej. Ponadto destrukcyjnie wpływa na życie człowieka, powodując straty materialne, problemy rodzinne, w pracy, kłopoty z prawem, utrudnia funkcjonowanie społeczne i kontakty z innymi ludźmi. Samopoczucie i jakość życia osoby chorej obniża się i czyni ją nieszczęśliwą. Właśnie dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich kroków i leczenie uzależnienia od alkoholu.

Objawy choroby alkoholowej

Alkoholizm jest fizycznym i psychicznym uzależnieniem od substancji, jaką jest alkohol. Przyjrzyjmy się fizycznym objawom uzależnienia. Można tu wymienić wzrost tolerancji na alkohol, czyli to że osoba dla uzyskania tych samych efektów musi wypijać coraz większe jego ilości. W miarę postępowania choroby, w ostatnich fazach uzależnienia zwykle tolerancja spada. Kolejną charakterystyczną cechą jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, czyli pojawianie się bardzo przykrych objawów (np. niepokój, drażliwość, dreszcze i drżenia kończyn, nudności, poty, a czasem zaburzenia świadomości bądź majaczenie) przy zmniejszaniu dawki wypijanego alkoholu lub jego odstawieniu.

Uzależnienie psychiczne polega natomiast na tym, że osoba odczuwa potrzebę, a wręcz przymus picia, aby poprawić sobie samopoczucie, doznać ulgi w nieprzyjemnych stanach emocjonalnych.

Poza wzrostem tolerancji, objawami zespołu abstynencyjnego i przymusem picia do objawów alkoholizmu należą:

  • trudności w kontrolowaniu momentu początku i zakończenia picia, a także wypijanej ilości,
  • stopniowe rezygnowanie z innych przyjemności oraz obowiązków,
  • picie mimo szkód doświadczanych przez nadużywanie alkoholu.

Początek choroby trudno rozpoznać, ponieważ granica między piciem towarzyskim a uzależnieniem jest bardzo płynna.

Można wymienić kilka sygnałów, których występowanie powinno stanowić ostrzeżenie i sygnał, aby przyjrzeć się swojemu piciu i podjąć decyzję o ewentualnym rozpoczęciu terapii alkoholowej. Należy wymienić tu tak zwane „urwane filmy” czy „przerwy w życiorysie”, a także „klinowanie” (likwidowanie nieprzyjemnych skutków picia, sięganiem po kolejną dawkę alkoholu).

Leczenie alkoholizmu

Alkohol towarzyszy człowiekowi od dawien dawna i także od wieków przysparza ogromną liczbę problemów. Stąd podejmowano różne próby leczenia alkoholizmu: próbowano elektrowstrząsów, akupunktury, hipnozy, zamykania alkoholików w placówkach dla osób psychicznie chorych. Odkryto wiele specyfików, które miały powstrzymywać osoby chore przed sięgnięciem po alkohol (antikol, wszywanie esperalu). Jednak najbardziej skuteczne okazało się kompleksowe leczenie uzależniania od alkoholu poprzez psychoterapię. Obecnie, terapię alkoholową prowadzą zarówno publiczne, jak i prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu.

Pierwszym warunkiem rozwiązania dolegliwości związanych z chorobą jest zaprzestanie picia (tzw. odwyk alkoholowy). Kolejny krok stanowi podjęcie psychoterapii uzależnienia. Dzięki temu osoba ma okazję nauczyć się funkcjonowania bez alkoholu we wszystkich sferach swojego życia. Leczenie alkoholizmu powinno rozpoczynać się tak zwanym detoksem, czyli odtruciem organizmu pod opieką wykwalifikowanych służb medycznych. Następnie można podjąć działania terapeutyczne. W naszym ośrodku uzależnień alkoholowych świadczymy usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Najlepsze efekty daje połączenie terapii grupowej uzależnienia, terapii indywidualnej, edukacji oraz  uczestnictwa w grupach wsparcia (np. Wspólnota AA). Wynikiem tych oddziaływań powinny być trwałe, głębokie, pozytywne zmiany w każdej istotnej dla człowieka sferze funkcjonowania. Trzeba przy tym pamiętać, że leczenie alkoholizmu to proces długotrwały i wymagający zaangażowania ze strony pacjenta.