kontakt detoks poznań 24h

TERAPIA STACJONARNA

Jesteśmy ośrodkiem uzależnień prowadzącym terapię w trybie stacjonarnym. Naszą główną misją jest pomoc osobom uzależnionym oraz ich otoczeniu.
Nasza klinika uzależnień leczy wyłącznie osoby pełnoletnie i niebędące pod wpływem żadnych środków zmieniających nastrój. Jeżeli przyjedziesz do nas pod wpływem w/w środków, możemy zaproponować Ci kilkudniowy pobyt w części kliniki zajmującej się detoksem osób uzależnionych, gdzie pod opieką medyczną, skutecznie poradzisz sobie z objawami odstawienia.
Prowadzimy terapię dla osób uzależnionych, realizując program podstawowy (28 dni) i proponowane przez nas kolejne etapy, które realizowane są w formie zjazdów weekendowych lub grup ambulatoryjnych.
Terapia prowadzona jest przez fachowców posiadających odpowiednie certyfikaty, uprawnienia i wieloletnią praktykę w pracy w leczeniu uzależnień. Kilku naszych terapeutów ma również własne doświadczenia w skutecznym radzeniu sobie z chorobą i sami przechodzili przez ośrodki leczenia uzależnień.
„Moje Życie” nie jest jak inne ośrodki leczenia uzależnień. W naszej placówce stawiamy na relację z osobami uzależnionymi oraz akceptację, która, jak wierzymy i pokazują nasze doświadczenia, jest skuteczną drogą do leczenia uzależnień.
Pracujemy w oparciu o program poznawczo – behawioralny, który od lat sprawdza się jako skuteczna forma na leczenia w wielu klinikach leczenia uzależnień.
Leczenie uzależnień nie jest naszą pracą. Jest naszym powołaniem.

Kompleksowa 28 dniowa intensywna psychoterapia obejmuje:

 • Pełen program leczenia; cykl warsztatów i wykładów oraz treningi mające na celu zatrzymanie rozwoju choroby i naukę trzeźwego życia.
 • Kameralne warunki dla maksymalnie 8 pacjentów przebywających w Klinice.
 • Zespół specjalistów terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy.
 • Całodobowa obecność i wsparcie psychoterapeuty.
 • Domowa atmosfera pobytu w ładnych i przytulnych dwuosobowych pokojach.
 • Urozmaicone posiłki dopasowane do stanu zdrowia.
 • Konsultacje specjalistyczne oraz badania laboratoryjne.
 • Materiały z terapii.
 • Wsparcie dla rodzin podczas weekendowych spotkań edukacyjnych.

Pomagamy również osobom współuzależnionym.

NASZA TERAPIA:

 • Uznajemy całkowitą abstynencję od alkoholu, narkotyków i innych środków, czy sposobów zmieniających świadomość jako jedyną drogę leczenia.
 • Traktujemy alkoholizm, narkomanię, hazard, lekomanię jako choroby niezawinione, postępujące, nieuleczalne i śmiertelne.
 • Dążymy do umożliwienia pacjentowi identyfikacji z objawami uzależnienia i przełamania mechanizmów obronnych.
 • Uczymy postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji. Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy zajęcia grupowe, prowadzone przez doświadczonych terapeutów trzeźwych alkoholików, hazardzistów i narkomanów o profesjonalnym, psychologicznym przygotowaniu, którzy sami przeszli przez leczenie odwykowe.
 • Staramy się o włączenie osób najbliższych w proces edukacji i leczenia.
 • Jako cel stawiamy utrzymanie abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków, czy sposobów zmieniających świadomość.
 • Uważamy, że uzupełnieniem naszej terapii są spotkania Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów oraz Anonimowych Hazardzistów i zachęcamy naszych pacjentów, by włączyli się w ten ruch, co stanowi doskonale uzupełniającą się całość jako leczenie odwykowe.
 • Pomagamy pacjentom w uznaniu potrzeby zmian niektórych rzeczy w ich życiu.
 • Inspirujemy pacjentów do wypracowania alternatywnych do picia alkoholu, grania czy zażywania, sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Uczymy jak rozwijać swoje umiejętności, zdolności, zainteresowania.

KADRA

terapeuta uzależnień - Katarzyna Kulas

Katarzyna Kulas – kierownik kliniki

Jestem terapeutą osób uzależnionych, w trakcie procesu certyfikacji w fundacji „Vis Salutis” w Łodzi akredytowanej przez PARPA.

Moje doświadczenie wynika z pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
ze szkoleń w tej dziedzinie, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, ponieważ sama jestem osobą współuzależnioną. Podobnie jak moi pacjenci przeszłam wiele lat temu terapię. Od tamtego czasu moje życie nabrało sensu i z każdym dniem uświadamiam sobie, że świat może być piękny, a ja mogę czuć się wolna i szczęśliwa z moimi bliskimi.

Od 1995r udzielam sie w grupach wsparcie dla rodzin i dzieci .Pracuje w terapii indywidualnej oraz grupowej.

Natalia Walczuk

Psychoterapeuta integratywny, psycholog

Jestem psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi. Ukończyłam Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz liczne dodatkowe szkolenia. Aktualnie doskonale swoje kompetencje na poziomie zaawansowanym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie prowadzonym przez Marię Milenę Karlińską-Nehrebecką.

Moje doświadczenie zawodowe zorientowane jest wokół pomocy osobom dorosłym, parom, rodzicom, a także ich dzieciom i nastolatkom.

Od 10 lat rozwijam swoje zainteresowania z dziedziny psychologii koncentrując się na zaburzeniach odżywiania, szczególnie anoreksji i bulimii. Dzięki różnorodnej praktyce psychoterapeutycznej, mogę pomagać osobom, które doświadczają przewlekłych stanów emocjonalnych (np. smutek, przygnębienie, poczucie osamotnienia, niepokój, lęk, złość, poczucie winy), poszukają swojego miejsca w życiu, czują się niespełnione, mają trudności w relacjach z ludźmi i z rodziną.

W swojej pracy kieruję się życzliwością do drugiego człowieka. Głęboko wierzę, że każde, nawet trudne doświadczenie w życiu jest ważne i uczące.

Pracuję zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Kodeksie Etycznym European Association for Psychotherapy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Natalia Walczuk - psychoterapeuta integratywny, psycholog
Żaneta Krawczyk - terapeutka uzależnień

Żaneta Krawczyk

Terapeutka uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Od maja 2016 współpracuje w Fundacją Uwolnienie -Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywam w trakcie pracy indywidualnej z pacjentami uzależnionymi oraz poprzez prowadzenie grupy motywacyjno-edukacyjnej.

Uczestniczyłam w kilku szkoleniach psychologicznych z zakresu komunikacji, aktywnego słuchania.

Studiowałam w Instytucie Kultury Religijnej w Krakowie.

mgr Emilia Bednarek

Terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji akredytowanej przez PARPA.

Ukończyłam studia humanistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Ciągle zdobywam wiedzę i podnoszę kwalifikację, aby usprawnić swój warsztat pracy oraz wzbogacić wiedzę.

Doświadczenie zawodowe zdobywam poprzez współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień – Fundacją „Uwolnienie” w Łodzi. Udzielam wsparcia zarówno Osobom Uzależnionym jak i Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Prowadzę pacjentów zarówno indywidualnie jak i w grupie.

Emilia Bednarek - Terapeuta uzależnień
Zofia Stołowska - Pedagog, Specjalista Terpaii Uzależnień

Zofia Stołowska

Pedagog, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji w PARPA.
Certyfikat nr 4110/2015

Tytuł magistra uzyskałam studiując pedagogikę w Akademii Bydgoskiej , kierunek resocjalizacja. Ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu oraz Diagnozy i Terapii Pedagogicznej w Gnieźnie. Proces certyfikacji w PARPA rozpoczęłam kończąc Szkołę Specjalistów Terapii Uzależnień CARE BROK.

W mojej pracy terapeutycznej staram się towarzyszyć klientowi w poszerzeniu jego samoświadomości, w motywowaniu do zmiany oraz w przyglądaniu się temu, jak funkcjonuje on w relacjach społecznych, rozbudzając nadzieję na zdrowienie. Swoją pracę poddaję superwizji.

mgr Bartosz Bąk

Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji – Certyfikat nr 3231/2013.

Magister Pedagogiki o specjalności pracy socjalnej i resocjalizacji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Znajomość specyfiki uzależnień zdobywałem w Irlandii (Dublin), gdzie przez rok czasu byłem wolontariuszem na oddziale odwykowym w organizacji Dublin Simon Community. Następnie rozpocząłem współprace z Centrum Konsultacyjno-Terapeutycznym (CKU), które ukierunkowane było na pracę z polonią irlandzką. Przez blisko 4 lata, które spędziłem w CKU prowadziłem grupę terapeutyczną oraz sesje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu.

W sierpniu 2011 odbyłem 2-tygodniowy staż szkoleniowy w Ośrodku Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierownictwem dr Bohdana Woronowicza. Od tego momentu uczestniczyłem w wielu warsztatach i szkoleniach mających na celu podnoszenie moich kwalifikacji.

Bartosz Bąk - Specjalista Terapii Uzależnień
Psychoterapia Poznań

dr n. med. Stanisław Rzymski

Specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii.
Koordynator zespołu lekarzy ambulatorium.

Ordynator jednego z największych oddziałów intensywnej terapii w Wielkopolsce gdzie kieruje zespołem ponad 30 lekarzy oraz prowadzi szkolenia młodych anestezjologów w ramach akredytacji przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
wiceprezes Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii oraz członek ESICM – Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii.

Dodatkowo w skład kadry nie pełniącej dyżurów wchodzą pielęgniarka, lekarz oraz lekarz psychiatra.
W razie konieczności lekarz i pielęgniarka są w stanie natychmiastowo pojawić się w naszej Klinice.
Standardem opieki jest również przeprowadzenie badań krwi dla każdego pacjenta oraz konsultacja psychiatryczna.

Standardowo terapeuta uzależnień pełni całodobowy dyżur w Klinice i jest dostępny dla pacjentów 24 godziny na dobę.

TERAPIA PAR

W ramach Terapii Systemowej dla rodzin, par oraz małżeństw prowadzonej przez dwóch terapeutów (mężczyzna i kobieta) świadczymy pomoc terapeutyczną i psychologiczną w kryzysach związanych ze zdradą, trudnościami finansowymi, konfliktem z rodziną pochodzenia, przemocą, uzależnieniami, w trakcie rozwodu, z konfliktem opieki nad dziećmi oraz innymi problemami.

Terapia małżeńska Poznań

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W ramach psychoterapii i pomocy psychologicznej zajmujemy się :

  interwencją kryzysową
  pomocą psychologiczną
  psychoterapią
  badaniami psychologicznymi
  warsztatami rozwojowymi

Specjalizujemy się w pracy z osobami, które :

Pomoc Psychologiczna Poznań
 • zmagają się z zaburzeniami nerwicowymi (lęki, fobie), zaburzeniami nastroju (depresje),
 • zaburzeniami osobowości oraz schizofrenią,
 • borykają się z niską samooceną i nieśmiałością,
 • chcą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem,
 • nie radzą sobie z emocjami,
 • mają problemy z kontrolą i poziomem emocji,
 • chcą lepiej radzić sobie w relacjach międzyludzkich i budować satysfakcjonujące związki,
 • mają trudności w byciu asertywnym,
 • potrzebują wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej,
 • przeżywają stratę, żałobę,
 • cierpią na dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym,
 • pragną poprawić poczucie jakości swojego życia