Uzależnienie od narkotyków

 narko1

Narkomanią nazywamy potocznie chorobę, jaką jest uzależnienie od substancji chemicznych wpływających na czynności mózgu. Narażona na nią jest każda osoba, która zaczyna eksperymentować z braniem środków odurzających różnego typu.

Charakterystyczne dla narkotyków jest wywoływanie stanu swoistego przyzwyczajenia, a wręcz przymusu ich dalszego stosowania, nazywanego głodem narkotycznym. Powstaje zależność psychiczna polegająca na regularnej chęci przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku. Charakteryzuje się ona silną potrzebą i niekontrolowanym pragnieniem ponownego przyjmowania danej substancji, osoba uzależniona stara się zdobyć narkotyk za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. Stanowi to wspólny mianownik dla wszystkich rodzajów substancji odurzających. Poza tym każdy rodzaj narkotyku niesie ze sobą różne objawy w zależności od tego, jaka substancja została zażyta i w jakiej ilości. Kontakt z narkotykiem przede wszystkim jest obserwowalny w zmianach zachowania danej osoby.

Niepokojącymi sygnałami mogą być:

 • zmiany w stylu bycia,
 • zmiany w ubiorze,
 • zmiany w gronie znajomych,
 • izolowanie się od bliskich,
 • problemy w szkole/pracy,
 • nagłe wyjścia z domu,
 • nerwowe zachowania,
 • zaniedbywanie obowiązków,
 • stopniowa rezygnacja z dotychczasowych przyjemności,
 • wydawanie dużych sum pieniędzy,
 • bezsenność,
 • lęki.

Z czasem także pojawić się mogą somatyczne objawy uzależnienia (spadek masy ciała, ziemista cera, przekrwione oczy). Najlepiej rozpoznać takie stany wtedy, gdy osoba jest nam dobrze znana i wiemy, jak na ogół funkcjonuje.

Odwyk narkotykowy

Leczenie narkomanii to długotrwały proces, który zajmuje się kompleksowo wszystkimi sferami funkcjonowania człowieka: fizyczną, psychiczną, społeczną oraz moralną. Pierwszym krokiem na drodze do zdrowienia jest odtrucie organizmu, którego celem jest przywrócenie zachwianej przez nałóg biologicznej równowagi oraz eliminacja substancji toksycznej z organizmu. W przypadku leczenia narkomanii, zaleca się podejmowanie terapii przeprowadzanej w specjalistycznym ośrodku dla narkomanów. Osoba chora przeżywa silny zespół abstynencyjny (zwany głodem narkotykowym), z którym trudno poradzić sobie samemu. Nadzór lekarski, specjalistyczna pomoc i wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków ma tu kluczowe znaczenie w przypadku leczenia narkomanii. Dopiero na dalszym etapie odwyku narkotykowego podejmuje się psychoterapię.

Nasz ośrodek leczenia uzależnień – w tym leczenia uzależnień od narkotyków – oferuje odwyk narkotykowy pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanej kadry lekarskiej, po którym przechodzi się do kolejnego etapu leczenia, jakim jest psychoterapia. Dobierane są odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta (terapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja).