Uzależnienie od leków

 lekomania

Lekomania to uzależnienie od leków, charakteryzujące się przymusem stałego bądź okresowego przyjmowania leku w celu uzyskania efektów psychicznych lub fizycznych czy uniknięcia negatywnych doznań powiązanych z brakiem leku. Uzależnienie to jest często bagatelizowane i trudno je zaobserwować, ponieważ osoby chore nie przyznają się do nadużywania leków i co więcej potrafią bardzo dobrze się z tym kryć. Ponadto lekarstwa uspokajające, nasenne, przeciwbólowe czy inne są wszechobecne, ich przyjmowanie nie budzi niepokoju otoczenia.

Niebezpieczeństwo lekomanii polega między innymi na tym, że w miarę postępowania uzależnienia, osoba musi aplikować sobie coraz większe dawki leku w celu utrzymania pożądanych efektów. Długotrwałe stosowanie leków powoduje poważne konsekwencje dla zdrowia, wpływa wyniszczająco na organizm i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. O zagrożeniach wynikających z nadużywania poszczególnych substancji można dowiedzieć się z ulotek dołączonych do każdego lekarstwa. Niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych działań, zatrucia, aż do przedawkowania i śmierci nasila się w miarę trwania nałogu.

Lekomania zawsze łączy się ze zmianami w zachowaniu, które stanowią sygnał ostrzegawczy i pomagają rozpoznać pojawienie się choroby. Osoba chora zauważa u siebie zmianę tolerancji na leki, używa coraz większych dawek, aby osiągnąć ten sam efekt, przekraczając dawki zalecane przez lekarza. Pojawiają się również natrętne myśli o lekach i niepokój, że może ich zabraknąć.

Otoczenie może zaobserwować:

  • silną koncentrację wokół zażywania leku (m.in.: zdobywanie, zwiększanie dawek, zażywanie po kryjomu, oszukiwanie co do ilości branej substancji),
  • negatywne zmiany osobowości (nerwowość, drażliwość, napady agresji, roztargnienie),
  • obojętność emocjonalną (osoba izoluje się od bliskich, pomimo fizycznej obecności wydaje się być nieobecna psychicznie),
  • wycofanie z życia społecznego (problemy w pracy, w kontaktach z ludźmi, unikanie znajomych, degradacja społeczna),
  • upośledzenie zdolności psychomotorycznych (niezdarność, problemy ze skupieniem się czy z pamięcią).

Leczenie lekomanii

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, warto zastanowić się nad podjęciem specjalistycznego leczenia. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta terapia pozwala poradzić sobie z tym niebezpiecznym nałogiem. Istotą leczenia narkomanii jest przede wszystkim stopniowe odzwyczajanie organizmu osoby chorej od substancji, po czym przejście do oddziaływań psychoterapeutycznych. Podczas trwania procesu leczenia często pojawia się u pacjentów silny zespół abstynencyjny (poty, zaburzenia snu, lęk, niepokój, podniecenie), stąd ważne, aby w tym czasie pacjent miał zapewnioną specjalistyczną opiekę medyczną, odpowiednie warunki i wsparcie psychologiczne.

Kompleksowa terapia skupiona zarówno na niwelowaniu nieprzyjemnych stanów fizycznych, jak i późniejszych oddziaływaniach psychoterapeutycznych może zaowocować poprawą stanu somatycznego, całkowitym zerwaniem z nałogiem i powrotem do normalnego funkcjonowania. Nasz ośrodek leczenia uzależnień – w tym leczenia lekomanii – oferuje właśnie takie podejście do osoby chorej, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby.