kontakt detoks poznań 24h

Terapia Uzależnień

Pomagamy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze oraz w uzależnieniach behawioralnych: hazard, seks, zakupy, praca.

terapia-uzaleznien-2

Terapia – Leczenie Uzależnień

Centrum Leczenia Uzależnień „Moje Życie” oferuje kompleksową i w pełni profesjonalną pomoc terapeutyczną w leczeniu uzależnień zarówno w formie ambulatoryjnej jak i stacjonarnej. Zajmujemy się leczeniem uzależnień od środków psychoaktywnych takich jak : alkohol, leki, narkotyki i dopalacze jak również uzależnieniami behawioralnymi : hazard, zakupoholizm, seksoholizm, siecioholizm.

W procesie terapeutycznym do każdego pacjenta podchodzimy w sposób indywidualny uwzględniając jego zasoby i deficyty. Uwzględniamy również kontekst w jakim pacjent żyje pomagając rozwiązać także te problemy które nie wynikają z uzależnień.
Ponadto pacjent uczestniczy w programach psychoedukacyjnych dotyczących uzależnienia oraz poznaje objawy osiowe Zespołu Uzależnienia od Alkoholu (ZUA) i Psychologiczne Mechanizmy Uzależnień (PMU).

Pozwala to na lepsze zrozumienie istoty choroby alkoholowej oraz źródła swoich zachowań. Uczymy jak rozpoznać nawroty choroby i jak radzić sobie z głodem alkoholowym. Przeprowadzamy Treningi Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA) czyli uczymy jak odmawiać picia. Pomagamy również osobom współuzależnionym oraz pracujemy nad poprawą relacji rodzinnych. Pacjentom, którzy są w ciągu picia proponujemy odtrucie alkoholowe (tzw. detox) mające na celu przerwanie ciągu, poprawę samopoczucia i zapobieganie powikłaniom.

Proponujemy także terapię w formie oddziału dziennego.

Przekazujemy wiedzę na temat programów prozdrowotnych takich jak HALT i 24H. Pracujemy nad wglądem w to jakie miejsce w życiu osoby uzależnionej zajmował środek psychoaktywny bądź nałogowe zachowanie i jakie w związku z tym ponosiła ona straty. Budujemy wspólnie z pacjentem nową wizję życia bez alkoholu bądź innych środków czy nałogowych zachowań.