KADRA

Katarzyna Kulas – kierownik kliniki

Jestem terapeutą osób uzależnionych, w trakcie procesu certyfikacji.

Moje doświadczenie wynika z pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, ze szkoleń w tej dziedzinie, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, ponieważ sama jestem osobą współuzależnioną. Podobnie jak moi pacjenci przeszłam wiele lat temu terapię. Od tamtego czasu moje życie nabrało sensu i z każdym dniem uświadamiam sobie, że świat może być piękny, a ja mogę czuć się wolna i szczęśliwa z moimi bliskimi.

Od 1995r udzielam się w grupach wsparcie dla rodzin i dzieci. Pracuję w terapii indywidualnej oraz grupowej.

terapeuta uzależnień - Katarzyna Kulas
Psychoterapia Poznań

Agnieszka Grodzka – Bartel

lekarz specjalista psychiatra, zajmuje się leczeniem osób dorosłych.

Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu w roku 1986, specjalizację z psychiatrii pierwszego stopnia uzyskała w roku 1991, a drugiego stopnia w roku 1996. W roku 1990 ukończyła kurs podstawowy psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, oraz w roku 2011. akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Eriksonowskim w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy na oddziale psychiatrycznym, oraz w poradni zdrowia psychicznego.

Aktualnie prowadzi praktykę ambulatoryjną, leczy zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne i nastroju, zaburzenia psychotyczne, oraz zaburzenia funkcji poznawczych.

Natalia Walczuk

Psychoterapeuta integratywny, psycholog

Jestem psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi. Ukończyłam Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz liczne dodatkowe szkolenia. Aktualnie doskonale swoje kompetencje na poziomie zaawansowanym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie prowadzonym przez Marię Milenę Karlińską-Nehrebecką.

Moje doświadczenie zawodowe zorientowane jest wokół pomocy osobom dorosłym, parom, rodzicom, a także ich dzieciom i nastolatkom.

Od 10 lat rozwijam swoje zainteresowania z dziedziny psychologii koncentrując się na zaburzeniach odżywiania, szczególnie anoreksji i bulimii. Dzięki różnorodnej praktyce psychoterapeutycznej, mogę pomagać osobom, które doświadczają przewlekłych stanów emocjonalnych (np. smutek, przygnębienie, poczucie osamotnienia, niepokój, lęk, złość, poczucie winy), poszukają swojego miejsca w życiu, czują się niespełnione, mają trudności w relacjach z ludźmi i z rodziną.

W swojej pracy kieruję się życzliwością do drugiego człowieka. Głęboko wierzę, że każde, nawet trudne doświadczenie w życiu jest ważne i uczące.

Pracuję zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Kodeksie Etycznym European Association for Psychotherapy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Natalia Walczuk - psychoterapeuta integratywny, psycholog
Żaneta Krawczyk - terapeutka uzależnień

Żaneta Krawczyk

Terapeutka uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Od maja 2016 współpracuje w Fundacją Uwolnienie -Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywam w trakcie pracy indywidualnej z pacjentami uzależnionymi oraz poprzez prowadzenie grupy motywacyjno-edukacyjnej.

Uczestniczyłam w kilku szkoleniach psychologicznych z zakresu komunikacji, aktywnego słuchania.

Studiowałam w Instytucie Kultury Religijnej w Krakowie.

mgr Emilia Bednarek

Terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji akredytowanej przez PARPA.

Ukończyłam studia humanistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Ciągle zdobywam wiedzę i podnoszę kwalifikację, aby usprawnić swój warsztat pracy oraz wzbogacić wiedzę.

Doświadczenie zawodowe zdobywam poprzez współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień – Fundacją „Uwolnienie” w Łodzi. Udzielam wsparcia zarówno Osobom Uzależnionym jak i Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Prowadzę pacjentów zarówno indywidualnie jak i w grupie.

Emilia Bednarek - Terapeuta uzależnień
Zofia Stołowska - Pedagog, Specjalista Terpaii Uzależnień

Zofia Stołowska

Pedagog, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji w PARPA.
Certyfikat nr 4110/2015

Tytuł magistra uzyskałam studiując pedagogikę w Akademii Bydgoskiej , kierunek resocjalizacja. Ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu oraz Diagnozy i Terapii Pedagogicznej w Gnieźnie. Proces certyfikacji w PARPA rozpoczęłam kończąc Szkołę Specjalistów Terapii Uzależnień CARE BROK.

W mojej pracy terapeutycznej staram się towarzyszyć klientowi w poszerzeniu jego samoświadomości, w motywowaniu do zmiany oraz w przyglądaniu się temu, jak funkcjonuje on w relacjach społecznych, rozbudzając nadzieję na zdrowienie. Swoją pracę poddaję superwizji.

Malwina Barełkowska-Żurek

Jestem pedagogiem i certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień (certyfikat nr 1297/2017).

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego oraz Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu (posiadającym rekomendacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z młodzieżą oraz osobami dorosłymi m.in w poradni leczenia uzależnień, długoterminowym ośrodku leczenia uzależnień oraz hostelu readaptacyjnym.
Doskonale swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach m.in.: roczny program rozwoju osobistego Staż Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, a także szkolenie z poradnictwa psychologicznego w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Praca terapeuty to dla mnie możliwość towarzyszenia drugiemu człowiekowi w poszukiwaniu jego własnej drogi. Istotne jest dla mnie by Klient w atmosferze życzliwości, pełnej akceptacji i wsparcia mógł poznać siebie, zmierzyć się ze swoimi problemami i trudnościami życiowymi, odzyskać wpływ na swoje życie, odkryć swoje zasoby, wykorzystać swój potencjał oraz pracować nad tworzeniem satysfakcjonujących relacji z innym ludźmi.

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.

W wolnych chwilach podróżuję, chodzę po górach, uprawiam sport, gram na gitarze.

Malwina Barełkowska-Żurek
Bartosz Bąk - Specjalista Terapii Uzależnień

mgr Bartosz Bąk

Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji – Certyfikat nr 3231/2013.

Magister Pedagogiki o specjalności pracy socjalnej i resocjalizacji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Znajomość specyfiki uzależnień zdobywałem w Irlandii (Dublin), gdzie przez rok byłem wolontariuszem na oddziale odwykowym w organizacji Dublin Simon Community. Następnie rozpocząłem współpracę z Centrum Konsultacyjno-Terapeutycznym (CKU), które ukierunkowane było na pracę z polonią irlandzką. Przez blisko 4 lata, które spędziłem w CKU prowadziłem grupę terapeutyczną oraz sesje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu.

W sierpniu 2011 odbyłem 2-tygodniowy staż szkoleniowy w Ośrodku Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierownictwem dr Bohdana Woronowicza. Od tego momentu uczestniczyłem w wielu warsztatach i szkoleniach mających na celu podnoszenie moich kwalifikacji.

Marek Bąkowicz

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, psycholog.

Pracował m.in. w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień „PrzyWiśle”, „Nadzieja” jak również placówkach publicznych: Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz Miejskim Centrum Terapii i Zdrowia Psychicznego im. Bł. Rafała Chylinskiego w Łodzi.

Specjalizuje się w terapii grupowej leczenia uzależnień oraz tematyce nawrotów w chorobie.

Psychoterapia Poznań
Dodatkowo w skład kadry nie pełniącej dyżurów wchodzą pielęgniarka oraz lekarz.
W razie konieczności lekarz i pielęgniarka są w stanie natychmiastowo pojawić się w naszej Klinice.
Standardem opieki jest również przeprowadzenie badań krwi dla każdego pacjenta oraz konsultacja psychiatryczna.

Standardowo terapeuta uzależnień pełni całodobowy dyżur w Klinice i jest dostępny dla pacjentów 24 godziny na dobę.