kontakt detoks poznań 24h

Blog

Uzależnienia – skuteczna pomoc i leczenie

Wiek XXI jest określany mianem wieku uzależnień. Praktycznie każdy człowiek ma w bliższej lub dalszej rodzinie lub wśród znajomych osoby uzależnione. Uzależnienie jest chorobą, która w przypadku nieleczenia, prowadzi do śmierci. Oprócz uzależnień od środków psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, leki czy dopalacze, istnieją uzależnienia behawioralne czyli od nałogowych zachowań np. pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, hazard czy siecioholizm. Uzależnienie to choroba która przynosi szkody nie tylko osobie, której dotyczy, ale także rodzinie i całemu […]

Uzależnienie od komputera-Internetu

Do tych podtypów można dodać jeszcze uzależnienie od blogów polegające na śledzeniu cudzych historii życia opisywanych na stronach internetowych lub opisywaniu własnych historii. Jako formę uzależnienia od internetu można także traktować hakerstwo. Rozwój uzależniania od internetu, podobnie jak i inne uzależnienia, charakteryzuje się swoistą dynamiką i można w nim wyróżnić kolejne etapy: 1. zetknięcie się i zafascynowanie internetem jako nowością, poznawanie jego możliwości, „wejście” w nową rzeczywistość, poczucie „więzi z całym światem” czy […]

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wyjątkowo „demokratyczną” i dlatego może na nią zapaść każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie, uprawiany zawód i sprawowany urząd. Każdemu też konieczna jest pomoc w staraniach o odzyskanie zdrowia. Podstawową formą leczenia uzależnienia od alkoholu, która daje szanse na odzyskanie zdrowia jest psychoterapia uzależnienia. Proces terapeutyczny jest to ciężka i żmudna praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie […]

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod postępowania terapeutycznego w różnych zaburzeniach psychicznych. Skuteczność tej metody dokumentuje szereg badań klinicznych oraz wieloletnia praktyka psychoterapeutów na całym świecie. Podejście to zakłada, że myśli pojawiające się w odpowiedzi na różne sytuacje dnia codziennego wpływają na to, jakie przeżywamy emocje, jakie objawy fizjologiczne pojawiają się w naszym ciele oraz jak się zachowujemy. Uczucia nie są spowodowane sytuacją samą w sobie, lecz sposobem jej postrzegania. Istotą psychoterapii […]

Psychoterapia w leczeniu uzależnień

Uzależnienie jest chorobą i jak każdą chorobę tak i tę trzeba leczyć. Wszystkie inne podejścia do tego problemu zawodzą.
Możemy wyróżnić cztery czynniki warunkujące uzależnienia. Są to czynniki: biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe. Ponadto w trakcie uzależniania się wytwarzają się pewne Psychologiczne Mechanizmy Uzależnień, które są odpowiedzialne za powstawanie głodu alkoholowego, brak wglądu w to jakie miejsce w życiu osoby uzależnionej zajmuje alkohol i jakie w związku z picie ponosi ta osoba straty, jak również to że życie alkoholika koncentruje się wokół alkoholu.
Zespół Uzależnienia od Alkoholu.

Zespół Uzależnienia od Alkoholu jest chorobą. Jest to choroba przewlekła, postępująca i nie leczona prowadzi do śmierci. Jak każda choroba tak i ta ma swój numer statystyczny w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD – 10 i jest to numer F10.2. Choroba ta charakteryzuje się objawami osiowymi, dzięki którym rozpoznajemy czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu czy nie. Objawami osiowymi tej choroby są: Jest to sześć podstawowych objawów Zespołu Uzależnienia od Alkoholu.Uzależnienie jest chorobą pierwotną.
Psychologiczne mechanizmy uzależnień

Psychologiczne mechanizmy uzależnień wyjaśniają istotę zachowań osoby uzależnionej. Powstają one na skutek psychofarmakologicznego działania alkoholu na organizm ludzki i są wzmacniane przez doświadczenia inter- i intrapersonalne. To one powodują, że osoba uzależniona w taki a nie inny sposób funkcjonuje. Istnieją trzy podstawowe mechanizmy uzależnień : Mechanizm nałogowego regulowania uczuć Mechanizm iluzji i zaprzeczania mechanizm rozproszonego i rozdwojonego „ja”.