Blog Moje Życie

Uzależnienie od komputera-Internetu

Uzależnienie od komputera-Internetu

Do tych podtypów można dodać jeszcze uzależnienie od blogów polegające na śledzeniu cudzych historii życia opisywanych na stronach internetowych lub opisywaniu własnych historii. Jako formę uzależnienia od internetu można także […]

psychoterapia w leczeniu uzależnień

Psychoterapia w leczeniu uzależnień

Uzależnienie jest chorobą i jak każdą chorobę tak i tę trzeba leczyć. Wszystkie inne podejścia do tego problemu zawodzą.
Możemy wyróżnić cztery czynniki warunkujące uzależnienia. Są to czynniki: biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe. Ponadto w trakcie uzależniania się wytwarzają się pewne Psychologiczne Mechanizmy Uzależnień, które są odpowiedzialne za powstawanie głodu alkoholowego, brak wglądu w to jakie miejsce w życiu osoby uzależnionej zajmuje alkohol i jakie w związku z picie ponosi ta osoba straty, jak również to że życie alkoholika koncentruje się wokół alkoholu.

Zespół Uzależnienia od Alkoholu.

Zespół Uzależnienia od Alkoholu.

Zespół Uzależnienia od Alkoholu jest chorobą. Jest to choroba przewlekła, postępująca i nie leczona prowadzi do śmierci. Jak każda choroba tak i ta ma swój numer statystyczny w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD – 10 i jest to numer F10.2. Choroba ta charakteryzuje się objawami osiowymi, dzięki którym rozpoznajemy czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu czy nie. Objawami osiowymi tej choroby są: Jest to sześć podstawowych objawów Zespołu Uzależnienia od Alkoholu.Uzależnienie jest chorobą pierwotną.

Psychologiczne mechanizmy uzależnień

Psychologiczne mechanizmy uzależnień

Psychologiczne mechanizmy uzależnień wyjaśniają istotę zachowań osoby uzależnionej. Powstają one na skutek psychofarmakologicznego działania alkoholu na organizm ludzki i są wzmacniane przez doświadczenia inter- i intrapersonalne. To one powodują, że osoba uzależniona w taki a nie inny sposób funkcjonuje. Istnieją trzy podstawowe mechanizmy uzależnień : Mechanizm nałogowego regulowania uczuć Mechanizm iluzji i zaprzeczania mechanizm rozproszonego i rozdwojonego „ja”.


Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia "MOJE ŻYCIE" -
ul. Słoneczna 41 60-185 Skórzewo Poznań,

504 437 952, klinikamojezycie(at)gmail.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU